Goos de Boer
Goos de Boer

Een parlementaire enquête. En dan?

Zet het zoden aan de Groninger dijk? Vrees van niet. Het leidt alleen maar af van de dagelijkse gasellende, die maar niet wordt opgelost. En reken maar dat uiteindelijk de daders op het kerkhof liggen.

In het boek De Gaskolonie over de gaswinning wordt bevestigd wat veel Groningers al weten: ze worden in het ootje genomen. Door een potdichte gaswereld, waarin geheimzinnigheid troef was/is.

Dus klinkt direct als een soort Pavlov-effect de roep om een parlementaire enquête luid en duidelijk op. Waar kennen we dat van?

EXCUSES

Inderdaad: vorig jaar na het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid gebeurde exact hetzelfde. En meer: de NAM en gasminister Henk Kamp boden hun excuses aan.

Maar wat is Groningen daar ruim een jaar later mee opgeschoten? Niets; helemaal niets.

PSYCHISCHE PROBLEMEN

Het aantal mensen met psychische problemen is alleen maar gegroeid. Net als de frustratie over willekeur bij schade-afwikkeling en de grote invloed van de NAM en huisadviseur Arcadis bij het Centrum Veilig Wonen (CVW).

Het gescherm met contourlijnen gaat ook vrolijk door. Met als gevolg dat een deel van de provincie nog steeds met lege handen staat.

GAPENDE GATEN

De chaos rond de afschaffing van de waardvermeerderingsregeling houdt ook al aan. Dan is er nog de groei van het aantal gapende gaten in dorpen door sloop. Ook het gegoochel met cijfers over het aantal te versterken panden blijft de gemoederen bezighouden.

En dat terwijl het aantal instanties dat zich ‘ontfermt’ over de gedupeerden in de periode tussen de excuses en nu alleen maar is toegenomen. Incluis het aantal medewerkers.

Veel Groningers zien door die wildgroei aan instanties de oplossing niet meer. Iets met kastje & muur.

RECHTERLIJKE MACHT

Is er dan niets veranderd? Weldegelijk. Maar dat is toch vooral met dank aan de rechterlijke macht. Met heldere uitspraken over de waardevermindering en de maximale gasproduktie.

In het jaar na het rapport van de onderzoeksraad zijn we inmiddels weer de nodige niet al te onafhankelijke onderzoeken verder. En toch kan nog steeds niemand vertellen wat zich exact in de Groninger bodem afspeelt.

Met als gevolg dat de grote klap nog steeds boven Groningen hangt. Als een zwaard van Damocles. En daar kan een parlementaire enquête niets aan veranderen. Helemaal niets.

De blogs op deze site zijn geschreven op persoonlijke titel en vallen derhalve niet onder de eindredactionele verantwoordelijkheid van RTV Noord.