Goos de Boer
Goos de Boer

Groningen de klos met dank aan Witteveen+Bos

Bijzonder om te zien hoe de autoriteiten er keer op keer in slagen het toch al zo geschonden vertrouwen steeds verder de Groninger bodem in te boren. Deze keer werd de aanvankelijke euforie over de terugtrekkende beweging van de NAM, gevolgd door de buitengebied-kater. En zo is er steeds weer wat.

Nu zijn mensen met schade buiten dat wonderlijke contourlijntje de klos. Met dank aan bureau Witteveen+Bos. Met nog wel een pleister op de diepe wond/scheur: een ‘kadootje’ van 1500 euro om het leed te verzachten.

Een heel bijzondere constructie. En – zo horen we her en der – een compromis na dagenlang naarstig onderhandelen tussen NCG Hans Alders, de NAM en (aanvankelijk boze) Groningse bestuurders. Met de vertrekkende minister Henk Kamp als souffleur op de achtergrond.

En dat had dan alles met die ene hete aardappel te maken. De conclusie van de specialisten van Witteveen+Bos dat er buiten het officiële aardbevingsgebied geen greintje schade door gaswinning is. Leg dat maar eens uit.

Waar gaat het fout? Dat is wel duidelijk. Aan het begin van de rit: met de inhuur van Witteveen+Bos voor deze megaklus. Een bureau dat al sinds jaar en dag innige banden heeft met de NAM.

Net zoals overigens Arcadis, heden ten dage grootaandeelhouder van het Centrum Veilig Wonen (CVW). En was het niet deze andere huisadviseur van de NAM, die anderhalf jaar geleden al concludeerde dat de kans op schade buiten de contourlijn ‘verwaarloosbaar klein’ is.

U raadt het al: de recente bevindingen van Witteveen+Bos zijn daar geheel in lijn mee. Er werken ongetwijfeld integere vakmensen, maar dit bureau heeft hoe dan ook de NAM-schijn tegen. Bij ook maar enige twijfel over onafhankelijkheid: niet doen. Het gebeurde wel, met alle gevolgen van dien.

Zeker, dit onderzoek was omgeven met allerlei wetenschappelijke waarborgen. En een heuse begeleidingsgroep keek mee. Ongetwijfeld allemaal met de beste bedoelingen, maar dat alles poetst de verdenking van een te dikke NAM-vinger in de pap niet weg. En voedt voor de zoveelste keer het al zo grote wanvertrouwen.

Het spel is weer op de wagen. Wat volgt zijn contra-expertises, rechtszaken en vooral nog meer boze mensen. De BV Aardbevingen vaart er wel bij. Werk aan de winkel. Vraag is wat goedkoper is: alle schade ruimhartig vergoeden of de complete schadefabriek weer optuigen.

Hoe dan ook: de kans dat de conclusies van Witteveen+Bos standhouden is ‘verwaarloosbaar klein’. Zo hebben de door Alders ingestelde arbiters aardbevingsschade en de rechter al luid en duidelijk gesproken: ook buiten de contourlijn is sprake van schade door aardbevingen. Weinig twijfel over mogelijk.

En daar waar dat niet kan worden aangetoond, is er nog het nu genegeerde probleem van de bodemdaling door gaswinning. Hoe zit het met de effecten daarvan in de buitengebieden?

Tijd voor nieuw onderzoek dus. Heel benieuwd naar wie die opdracht gaat…

De blogs op deze site zijn geschreven op persoonlijke titel en vallen derhalve niet onder de eindredactionele verantwoordelijkheid van RTV Noord.