Goos de Boer
Goos de Boer

Het gasspel is op de wagen

Het grote bagatelliseren is in volle gang. In eendrachtige samenwerking op de rem om het Gronings gas veilig te stellen. Van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders via het KNMI tot aan de commissie Meijdam: ze spelen het gasspelletje vrolijk mee.

Groningen kan zich schrap zetten voor de boodschap die gaat komen: het valt allemaal wel wat mee. Dus hoeft er niet al te drastisch aan die gaskraan worden geslingerd. En wat het (dure) bouwkundig verstevigen betreft: ook dat kan wel een onsje minder. Of twee.

Ze zouden best gelijk kunnen hebben. Maar voor hetzelfde geld zitten ze er volledig naast. De kans dat het juist helemaal niet meevalt is minstens zo groot. En dan zit Groningen met de gebakken peren. Dus: bij twijfel niet inhalen. Of: voorkomen is beter dan genezen.

INFORMATIE GEKLEURD

En twijfel is er zeker. De wereld aan onderzoeken ten spijt: de wetenschap weet nauwelijks wat zich exact in die Groninger bodem afspeelt/gaat afspelen. En daar waar wetenschappers dat wel zeggen te weten, is die informatie gekleurd door hun opdrachtgevers.

Neem nou het KNMI. Nooit uitgeblonken in helder- en openheid; laat staan in actieve communicatie. Dat instituut gooit op een grauwe vrijdagmiddag wat karige cijfers op de eigen site. Met als conclusie: de omvang van het aardbevingsgebied is kleiner dan gedacht. Ja, ja. Veel Groningers buiten de contouren met schade en de daarbij horende ellende weten wel beter.

Hoe zit het ook alweer met dat veelbesproken rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de gaswinning? Daarin krijgen instituten als het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), KNMI en TNO er stevig van langs.

DE GROTE VERLOSSER

Na de nodige excuses aan Groningen en het beloven van beterschap, trekt het gascircus verder. Met hier en daar een extra praatclubje. En Hans Alders wordt binnengehaald als de grote verlosser.

Vol verwachting klopt ons hart. Begin november komen hij en zijn ambtelijke staf met het water voor de dokter. Dan moet blijken of zijn komst Groningen echt wat oplevert.

Je mag toch hopen dat Alders pleit voor een zeer stevige ruk aan de gaskraan; een duurzaamheidspremie van 4000 euro voor iedereen met schade ongeacht woonplaats; een fatsoenlijke regeling voor de waardevermindering; inspraak bij bouwkundig verstevigen en het nu echt loskoppelen van de NAM van het Centrum Veilig Wonen.

UITKOOPREGELING

Maar bovenal moet hij voor mensen die weg willen van de gasellende met een ruimhartige uitkoopregeling op de proppen komen.

Zo niet, dan zakt het vertrouwen in een goede afloop weer verder de Groninger bodem in. Voor zover dat nog kan.

De blogs op deze site zijn geschreven op persoonlijke titel en vallen derhalve niet onder de eindredactionele verantwoordelijkheid van RTV Noord.